Logo Formacom Cursos

986 095 589

674 927 373

hola@formacom.es

Cursos gratis subvencionados.

Mellora o teu currículo e ascende

Cursos gratuitos para traballadores ocupados e autónomos

Potencia o teu presente e futuro profesional grazas ás oportunidades formativas subvencionadas que Formacom ten para ti.

Estes cursos son de balde e ao final recibirás un título oficial que avalará as túas habilidades.

Non perdas a ocasión de mellorar o teu currículo e abrir portas a novas posibilidades.

¡Únete a Formacom e inviste no teu éxito profesional!

Cursos gratis dispoñibles en Formacom

OPERATIVA DE CAIXA -TERMINAL PUNTO DE VENTA

Código: COMT013PO

Data de inicio: 28/05/2024 | Data de fin: 24/07/2024

Modalidade: 100 h de teleformación

Descrición: O curso céntrase en ensinar como levar a cabo de maneira precisa todas as actividades relacionadas coa operación de caixa e o punto de venda nun hipermercado, incluíndo a embalaxe, empaquetado, rexistro e cobranza de transaccións de compra-venda. Enfócase na preparación adecuada, a execución eficiente e o control diario da caixa para garantir a exactitude en todas as operacións.

 

Módulos:

 • INSTALACIÓNS DE CAIXA
 • FUNCIONAMENTO DO TPV: TPVPLUS ELITE
 • O CÓDIGO DE BARRAS
 • MEDIOS DE PAGO
 • OPERATIVA E MANEXO DE CAIXA
 • EMPAQUETADO E ESTÉTICA DO ESTABLECEMENTO
 • TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
 • COMPORTAMENTOS DE COMPRA E VENDA
 • COMPORTAMENTOS LIGADOS Á SEGURIDADE E HIXIENE
 • PRIMEIROS AUXILIOS
 • HIXIENE E CALIDADE DE AMBIENTE

RECEPCIÓN E ATENCIÓN AO CLIENTE EN ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO

Código: HOTA005PO

Data de inicio: 15/05/2024 | Data de fin: 26/06/2024

Modalidade: 75 h de teleformación

Descrición: Aprende a ofrecer un servizo de recepción excepcional e unha atención satisfactoria para cada cliente. Desde o check-in ata resolver consultas e queixas, adquirirás as habilidades para garantir experiencias memorables.

Módulos:

 • O DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
 • SERVIZOS PRESTADOS POLO DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
 • TÉCNICAS E PROCESOS DE FACTURACIÓN E COBRANZA APLICADOS
 • COMUNICACIÓN APLICADA Ao SERVIZO DE ALOXAMENTO 
 • ATENCIÓN AO CLIENTE  
 • EVENTOS E PROTOCOLO 

ANIMACIÓN TURÍSTICA

Código: HOTT002PO

Data de inicio: 07/05/2024 | Data de fin:06/06/2024

Modalidade: 55 h de teleformación

Descrición: Desenvolve as habilidades fundamentais para liderar o departamento de animación turística, aprendendo a organizar, desenvolver e supervisar diversas actividades recreativas. Obtén os coñecementos esenciais para crear experiencias dinámicas para os visitantes.

Módulos:

 • ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS E FUNCIONAIS
 • A ANIMACIÓN E OS SEUS RESPONSÁVEIS, OS ANIMADORES
 • ELEMENTOS PARA A ORGANIZACIÓN E FUNCIÓNS DUN DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN
 • A ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E CONTROL DE ACTIVIDADES
 • DINÁMICA E DINAMIZACIÓN DE GRUPOS

 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Código: HOTT002PO

Data de inicio: 06/06/2024 | Data de fin:17/06/2024

Modalidade: 15 h de teleformación

Descrición: Recoñecer as diversas fontes que poden contaminar os alimentos e seguir as regulacións actuais en materia de seguridade e hixiene alimentaria en todas as etapas, desde a preparación ata o servizo final dos alimentos, incluíndo a súa fabricación, transformación, envasado, almacenamento, transporte, distribución, venda e subministración.

 

Módulos:

 • CALIDADE ALIMENTARIA
 • ALTERACIÓNS DOS ALIMENTOS
 • MANIPULACIÓN HIXIÉNICA DOS ALIMENTOS
 • LOCAIS E INSTALACIÓNS
 • HIXIENE PERSOAL
 • INFORMACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 • HIXIENE ALIMENTARIA
 • CONSERVACIÓN DOS ALIMENTOS
 • LEXISLACIÓN APLICABLE AO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

MONITOR DE TEMPO LIBRE

Código: SSCB012PO

Data de inicio: 08/05/2024 | Data de fin:07/06/2024

Modalidade: 70 h de teleformación

Descrición: Deseña e implementa actividades socio-culturais adaptadas a diversos colectivos. Adquire as habilidades necesarias para planificar experiencias enriquecedoras que promovan o desenvolvemento social e cultural, garantindo momentos memorables para todos

Módulos:

 • FUNDAMENTOS BÁSICOS DA ACTIVIDADE DO/Da MONITOR/A.
 • A PSICOLOXÍA E A SÚA IMPORTANCIA PARA A ACTIVIDADE EDUCATIVA DO/DA MONITOR/A.
 • CONTEXTO SOCIOLÓXICO DA ACTIVIDADE EDUCATIVA DO/DA MONITOR/A.
 • O PROCESO DOCENTE EDUCATIVO.

COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADAS

Código: IFCT46

Data de inicio: 08/05/2024 | Data de fin:07/06/2024

Modalidade: 70 h de teleformación

Descrición: Obter habilidades dixitais avanzadas que posibiliten «aproveitar as numerosas oportunidades ofrecidas polas tecnoloxías dixitais», conforme á Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias esenciais para a aprendizaxe continua.

Módulos:

 • CONFIGURACIÓN BÁSICA DO SISTEMA OPERATIVO
 • TRATAMENTO DA INFORMACIÓN
 • COMUNICACIÓN
 • CREACIÓN DA CONTIDO
 • SEGURIDADE
 • RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PLANIFICACIÓN DE MENÚS E DIETAS ESPECIAIS

Código: HOTR055PO

Data de inicio: 22/05/2024 | Data de fin:06/06/2024

Modalidade: 25 h de teleformación

Descrición: Obter os coñecementos esenciais para desenvolver plans de alimentación e menús personalizados, adecuados a diversas circunstancias, idades, requirimentos e grupos específicos no ámbito da restauración comercial

Módulos:

 • NUTRICIÓN E BOS HÁBITOS
 • REALIZACIÓN DE DIETAS

 

OPERACIÓNS BÁSICAS DE CAIXA

Código: COMT012PO

Data de inicio:11/06/2024 | Data de fin:24/06/2024

Modalidade: 20 h de teleformación

Descrición: Adquire as habilidades esenciais para levar a cabo operacións básicas e elementais cunha caixa rexistradora. Aprende a realizar eficientemente cobros e pagos utilizando diversos sistemas.

Módulos:

 • OPERATORIAS DE CAIXA
 • O CÓDIGO DE BARRAS, FORMAS DE COBRO E PAGO
 • DEVOLUCIÓNS E TARXETAS
 • PREZO LIBRE
 • VENTAS A TECLA

INGLÉS B1

Código: SSCE03

Data de inicio: 28/05/2024 | Data de fin: 26/08/2024

Modalidade: 160 h de teleformación

Descrición: Desenvolve a túa confianza e flexibilidade ao utilizar o idioma, tanto en expresión oral como escrita. Este programa capacitarache para comunicarte eficientemente en situacións cotiás, facilitando a mediación entre falantes de distintas linguas. Aprenderás a comprender e producir textos nunha variedade de situacións, utilizando estruturas habituais e un léxico común. Ademais, recibirás a formación necesaria para presentarche ás probas de acreditación oficial do nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).

Módulos:

 • Competencias lingüísticas
 • Competencias sociolingüísticas y socioculturales
 • Competencias pragmáticas

DIRECCIÓN DE DE EQUIPOS E COACHING

Código: ADGD067PO

Data de inicio: 16/05/2024 | Data de fin: 06/06/2024

Modalidade: 30 h de teleformación

Descrición: Desenvolve habilidades e destrezas para deseñar e executar programas de adestramento e acompañamento persoal e profesional. Este curso capacitarache para facilitar o logro de metas e obxectivos tanto a nivel persoal como empresarial. Obtén as ferramentas necesarias para liderar equipos con eficacia e potenciar o crecemento en diversos ámbitos

Módulos:

 • COMPETENCIAS PERSOAIS PARA SER LÍDER
 • A COMUNICACIÓN
 • XESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMENTO

LIMPEZA EN INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Código: SSCI011PO

Data de inicio: 11/06/2024 | Data de fin:28/06/2024

Modalidade: 35 h de teleformación

Descrición: Descubrir o mundo de Windows e as súas infinitas posibilidades, así como dominar as diferentes aplicacións de Microsoft Office para o procesamento de textos, cálculos, xestión de bases de datos e creación de presentacións.

Módulos:

 • IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS BÁSCIOS SOBRE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
 • LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, DEPÓSITOS E RECIPIENTES POR VÍAS HÚMIDAS
 • LIMPEZA E SUPERFICIES, DEPÓSITOS E RECIPIENTES POR VÍA SECA 
 • LIMPEZA DE TANQUES E ESPAZOS CONFINADOS 
 • APLICACIÓNS DAS MEDIAS PREVENTIVAS NA LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

INTERNACIONALIZACIÓN DE PEMES: XESTIÓN DO TRANSPORTE E ADUANAS

 • Realidade e tendencia actual
 • Programas de aplicación de PEMES
 • Transporte internacional
 • Contratación internacional
 • INCOTERMS
 • Aduanas

Código: COML024PO

Data de inicio: 04/06/2024 | Data de fin: 27/06/2024

Modalidade: 45 h de teleformación

Descrición: Descobre as claves do éxito na internacionalización da túa empresa. Neste curso, aprenderás a identificar e dominar os factores cruciais no complexo proceso loxístico internacional das pemes. Desde a xestión eficiente do transporte ata a axilidade nas aduanas

 

Módulos:

 • REALIDADE E TENDENCIA ACTUAL
 • PROGRAMAS DE APLICACIÓN DE PEMES
 • TRANSPORTE INTERNACIONAL
 • CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
 • INCOTERMS
 • ADUANAS

Formulario de inscrición para cursos subvencionados

Empeza xa o teu curso gratuíto cubrindo este formulario.
O equipo de Formacom quere cambiar o teu futuro laboral.

  Atopa a FORMACOM nas redes sociais

  ¿Necesitas ayuda?