Logo Formacom Cursos

986 095 589

674 927 373

info@formacom.es

CURSOS SUBVENCIONADOS

Mellora o teu currículo e ascende

Cursos 100% subvencionados pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Traballo e Economía Social

Mellora o teu presente e futuro profesional cos cursos subvencionados de Formacom. Son totalmente gratuítos e recibirás unha titulación oficial.

Cursos gratis dispoñibles en Formacom

Programación de sistemas informáticos

Código: IFCT0609

Data de inicio: 03/05/2023Data de fin: 27/10/2023

Modalidade: 510 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais.

Descripción:

Coñecerás as ferramentas para desenvolver compoñentes software a partir dunhas especificacións, proporcionando funcións de administración e supervisión do sistema operativo. Con iso, poderás xestionar os recursos dun sistema informático e a interacción con outros sistemas.

Módulos:

 • Xestión de servizos no sistema informático.
 • Desenvolvemento de elementos software para xestión de sistemas.
 • Desenvolvemento e optimización de compoñentes software para tarefas administrativas de sistemas. 
 • Desenvolvemento de compoñentes software para o manexo de dispositivos
 • Desenvolvemento de compoñentes software para servizos de comunicacións. 
 • Desenvolvemento de software baseado en tecnoloxías orientadas a compoñentes.
 • Deseño de elementos software con tecnoloxías baseadas en compoñentes
 • Implementación e integración de elementos software con tecnoloxías baseadas en compoñentes 
 • Despregamento e posta en funcionamento de compoñentes software
 • Módulo de prácticas profesionais non laborais de Programación de Sistemas informáticos

Requisitos:

Imprescindible algún destas titulacións homologadas: Bacharelato, Ciclo Superior, Certificado de Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia ou equivalente.

Comunicación en lingua castelá presencial

Código: FCOV02

Data de inicio: 23/05/2023Data de fin: 29/06/2023

Modalidad: Máis de 100 horas de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30 

Descripción:

Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no idioma: ciencia, cultura, lecer, entre outros. Daranse as directrices para expresarse adecuadamente de forma oral e escrita.

Módulos:

 • Comunicar ideas e opinións en interaccións orais, sobre temas de actualidade
 • Demostrar un nivel de comprensión e uso de expresións orais e textos escritos que lle permitan o acceso ao coñecemento, sintetizando e expresando informacións contidas en distintas fontes previamente consultadas
 • Crear comunicacións escritas de tipo expositivo e argumentativo, utilizando un discurso propio e construíndoas con coherencia, cohesión e corrección ortográfica e gramatical.  
 • Analizar e interpretar de forma crítica textos, recoñecendo os seus elementos estruturais básicos e expresando con autonomía unha opinión.

Comunicación en lingua castelá en aula virtual

Código: FCOV02

Data de inicio: 25/05/2023Data de fin: 19/07/2023

Modalidad: Máis de 400 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais en Vigo

Descripción:

Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no idioma: ciencia, cultura, lecer, entre outros. Daranse as directrices para expresarse adecuadamente de forma oral e escrita.

Módulos:

 • Comunicar ideas e opinións en interaccións orais, sobre temas de actualidade
 • Demostrar un nivel de comprensión e uso de expresións orais e textos escritos que lle permitan o acceso ao coñecemento, sintetizando e expresando informacións contidas en distintas fontes previamente consultadas
 • Crear comunicacións escritas de tipo expositivo e argumentativo, utilizando un discurso propio e construíndoas con coherencia, cohesión e corrección ortográfica e gramatical.  
 • Analizar e interpretar de forma crítica textos, recoñecendo os seus elementos estruturais básicos e expresando con autonomía unha opinión.

Xestión da produción en Fabricación Mecánica

Código: FMEM0109

Data de inicio: 10/05/202 – Data de fin: 06/09/2023

Modalidad: Máis de 300 horas de formación presencial en Vigo, con clases de 09:00 a 14:00 

Descripción:

Aprenderás a programar e controlar a produción, asegurando o seu axuste cos obxectivos de produción e ordes de fabricación, determinando os lotes que se deben fabricar e o inicio da súa produción. Tamén che ensinaremos como garantir a subministración de materias primas e produtos semielaborados nas liñas e postos de fabricación, ao mesmo tempo que cumpres cos criterios de calidade, seguridade e protección do medio ambiente establecidos. 

Módulos:

 • Técnicas de programación e control da produción en fabricación mecánica
 • Técnicas de programación en fabricación mecánica 
 • Control da produción en fabricación mecánica 
 • Rexistro, evolución e incidencias na produción en fabricación mecánica 
 • Aprovisionamento en fabricación mecánica
 • Control do almacenamento mecánico
 • Custos dos procesos de mecanizado
 • Módulo de prácticas profesionais non laborais de Xestión da produción en fabricación mecánica

Formulario de inscrición para cursos subvencionados

Empeza xa o teu curso gratuíto cubrindo este formulario.
O equipo de Formacom quere cambiar o teu futuro laboral.

  Atopa a FORMACOM nas redes sociais

  ¿Necesitas ayuda?